การควบคุมความสามารถของคอมเพรสเซอร(2)  
 

เรียบเรียงโดย Mr.Refrig

2 การควบคุมขนาดความจุของคอมเพรสเซอร์ชนิดสกรู ในการควบคุมการทำงานนั้นจะคล้ายกับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ แต่อุปกรณ์ที่ใช้จะเรียกว่า Slider Control จะทำหน้าที่ควบคุม Capacity ของคอมเพรสเซอร์คือจะมี 3 Step หรือ 4 Step แล้วแต่ละผู้ผลิต หลักการทำงานคือจะมีโซลินอยด์วาล์วเป็นตัวสั่งให้ตัว Slider เลื่อนไปมา เพื่อลดและปรับแต่งช่องทางดูดของคอมเพรสเซอร์ นอกจากนี้คอมเพรสเซอร์แบบสกรูยังสามารถควบคุมการทำงานให้เป็นแบบเชิงเส้น (Linear) ได้ซึ่งจะเรียกว่า Step less Capacity Control ดังรูป


แสดงตำแหน่งของ Slider Control และ Economizer

3 การควบคุมขนาดความจุของคอมเพรสเซอร์ชนิดสโครล โดยจะใช้การต่อท่อเพิ่มเติมเพื่อ By-Pass ระหว่างด้านอัดและทางด้านดูดของคอมเพรสเซอร์ และมีโซลินอยด์วาล์วทำหน้าที่ในการเปิดปิด หลักการทำงานคือหากภาระการทำความเย็นมีมากโซลินอยด์วาล์วก็ยังคงปิดอยู่ และคอมเพรสเซอร์จะทำงานอยู่ตามปกติ เมื่อภาระของการทำความเย็นลดลงโซลินอยด์วาล์วจะเปิดออกเพื่อให้สารทำความเย็นทางด้านอัดไหลกลับไปยังทางด้านดูด แต่เนื่องจากสารทำความเย็นที่ออกจากทางด้านอัดนั้นมีแรงดันที่สูงดังนั้นโวลินอยด์วาวล์ที่ติดนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับตัวควบคุมสารทำความเย็นคือสามารถที่จะลดแรงดันของสารทำความเย็นก่อนไหลกลับเข้าท่อทางด้านดูด


แสดงวิธีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์

โปรดติดตามในคราวต่อไปนะครับจะพูดเรื่องอะไรก็ขอให้แนะนำมาละกัน

 
     
Make your own free website on Tripod.com